A-kassen giver gode vilkår ved ledighed

3f a-kasse og fagforening

Hvis du bliver arbejdsløs og ikke er medlem af en A-kasse, må du søge om bistandshjælp i stedet. Vilkårene hos A-kassen er langt bedre end på socialforvaltningen, og samtidig hjælper A-kassen dig effektivt med at komme i job igen. A-kassen er din ven og partner, og de samarbejder ofte med fagforeningerne.

Fagligt Fælles Forbund

3F er forkortelsen for Fagligt Fælles Forbund, og 3F er en af de største fagforeninger i Danmark. Deres faggruppe Den Grønne Gruppe omfatter i øvrigt mennesker, der arbejder med gartneri, skovbrug og lignende. Men som det fremgår, er der altså mange slags jobs, der kan berettige indmeldelse i fagforeningen 3F. Men spørgsmålet er så, hvad du får ud af at være medlem af en fagforening?

Overenskomstforhandlinger

Du får først og fremmest det ud af det, at fagforeningen har sørget for – og fortsat sørger for – at du kan arbejde på en arbejdsplads med gode og rimelige arbejdsforhold, herunder passende løn, sikkerhed på arbejdet, efteruddannelse, ferie, ret til sygedagpenge også videre. Det er fagforeningerne, der tager slæbet med de såkaldte overenskomstforhandlinger, altså hvor fagforeningerne forhandler en overenskomst med arbejdsgiverforeningerne, så de bliver enige om vilkårene for en gruppe ansatte på arbejdsmarkedet.

Den Danske Model

Denne metode, hvor fagforeninger forhandler med arbejdsgivere, og de bliver enige om en aftale, er ret unik for Danmark og kaldes derfor Den Danske Model. Det er nemlig almindeligt i mange andre lande verden over, at det er politikerne, der fastsætter vilkårene på arbejdsmarkedet, for eksempel en mindsteløn. Men sådan er det altså ikke i Danmark. Og i øvrigt findes der i Danmark ikke en generel mindsteløn. I Danmark er det resultatet af forhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere, der bestemmer mindstelønnen inden for forskellige fagområder og professioner.

Medlemskab giver tryghed og sikkerhed

Selvom det i Danmark ikke er et krav at være medlem af hverken en A-kasse eller en fagforening, er rigtig mange danskere medlem af mindst én af delene. Hvorfor? Hvorfor betaler folk for at være medlem af en fagforening og/eller A-kasse? Først og fremmest fordi det giver tryghed og sikkerhed på alle leder.

Fagforeningerne giver forhold på arbejdspladsen

Fagforeningerne tager kampen med at få ordentlige forhold på arbejdspladsen, hvilket du nyder godt af, mens du er i arbejde. Hvis du mister dit arbejde, har den lokale fagforening ofte et godt lokalt netværk inden for forskellige brancher, og de kan hjælpe dig med kontakter, så du kan komme i arbejde igen.

Det er solidarisk at være med i en fagforening

Ligesom det er klogt at sikre sig økonomisk ved ledighed via medlemskab af en A-kasse, er det solidarisk at være medlem af den fagforening, der repræsenterer dit fag. Hvis ikke du er medlem af en fagforening, vil du på en vis måde ‘nasse’ på dine kolleger, der betaler kontingent til fagforeningen, for at denne har midler til at forhandle med arbejdsgiverne og sørge for gode forhold på arbejdspladsen.

Relaterede indlæg